Martes, Pebrero 14, 2012

SISTEMANG PULITIKAL AT PAMAHALAAN SA ASYA


 ARALIN 27


SISTEMANG PULITIKAL AT PAMAHALAAN SA ASYA


     MONARKIYA
                                      
  `Ang monarchy o monarkiya ay isang sistema ng pamamahala kung saan ang isang tao ay natataglay ng minanang karapatan upang pamunuan ang isang partikular na estado habang siya ay nabubuhay . Namumuno sa monarkiya ang mga hari,reyna,emperador,tsar,rajah,sultan, at kaiser.


  `Dalawang uri ng monarkiya ito ay monarkiyang absolute at constitutional.
  `Ang monarkiyang absolute o walang takda kung taglay nito ang panlahatang kapangyarihang hinubog ng tradisyon.
   `Samantalang ang monarkiyang constitutional naman ay isang anyo anyo ng monarkiyang kung saan ang kapangyarihan ay takda.


    ARISTOKRASYA 
                                                          
  `Aristokrasya o aristocracy ang tawag sa uri ng pamahalaan ng mga elite o isang grupo na kinikilala dahil sa pagkakaroon ng mataas na katayuan sa lipunan,yaman, at kapangyarihang pulitikal.


    OLIGARKIYA 
                                  
   `Oligarkiya o oligarchy kapag ang iilang namumunong ito ay hindi kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Maaaring tawaging oligarkiya ang pamahalaan na pinamumunuan ng isang partido o one party rule.


ONE-PARTY GOVERNMENT 
  
    `ay sistema ng pamahalaan kung saan ang nag iisang partido pulitikal ay nagtataglay ng kapangyarihan na bumabalangkas ng pamahalaan at nagbabawal sa ibang partido na makilahok sa eleksyon.


  PAMAHALAANG MILITAR
        
   `ang authoritaritarian ang military regime o pamahalaan kung walang kalayaan at ang militar ang may hawak sa pamahalaan.
    `kadalasan tinatagurian ang ganitong tipo ng pamahalaan bilang military dictatorship o diktaturang militar.


  DEMOKRASYA 
          
    `Ang pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nasa taong bayan.


  Ang People's Republic of China
      
     `noong oktubre 1, 1949 pinahayag ni Mao Zedong sa makasayasayang pook ng tianormen squan sa peking  (beijing) pagkakatatag ng People's Republic of China.


  Republic of China
  
      `pinatupad niya ang People's democratic dictatorship.
      `ang balangkas ng pamahalaan ng china ay naglalayang higit na patatagin ang pamamahala ng CCP sa buong nasasakupan.
       `ang Hundred Flowers Campaign ang naging sagot ni Mao sa mga bumabatikos sa kanya.Lumabas ang mga kritiko na bumabatikos sa mga patakaran ni Mao.
        `pinatupad vni Mao ang Anti-rightist Campaign pinakulong ni Mao ang mga makakaran.
   `halos 700,000 katao pinagtrabaho nila sa pook sakahan.
   `inilunsad ni Mao ang Great Leaf forward na naglalayong maglatag ng pundasyon sa ikakaunlad sa china.
    `pinagtrabaho sila ng sama-samanagtutulungan.
    `bumagsak ang china.
     `inulunsad nila ang Great Proletarian Cultural Revolution. Upang wasakin ang mga natitirang kapitalista.
     `nagtapos ang Cultural Revolution sa pagkamatay ni Mao Zedong.

   UNION OF MYANMAR 
                       
    `diktadururang militar ang uri ng pamahalaan sa Myanmar si Unu mula 1948-1967.
    `kasunduang panglong noong 194 hinangad nitong pagkaisahin ang mga pangkat-etniko sa bansang myanmar.
     `tumutol ang mga pangkat-etniko.
      `si Heneral Ne Win ang nag-tatag ng caretaker government mula 1958-1960.
      `sa ilalim ng pahayagan.Isang partido lang ang umiral BSPP.
      `BUMABA Ne Win sa trono niya.


   KINGDOM OF THAILAND  
         
      `Uri ng Pamahalaan ng Thailand ay monarkiya.
      `si Haring Bhumibol Adulyadej ang naging pinunong kumander ng hukbong sandatahan.
      `punong ministro o prime minister ang nangangasiwa sa pamahalaan . Mayroon din silang gabinete na pinapatakbo ng council of minister  
      `National Assembly o Rathasaphor bilang Pambansang kapuluan ay binubuo ng Senate o wuthiapha at House of Representatives o Sapha Phuthaen Ratsadan.
      `Hindi rin nakaligtas sa kudeta ang Thailand niyanig sila ng 17 kudeta at 15 nilikhang konstitusyon.
       `aktibo ang thailand sa mga panlabas na pakikipag ugnayan tulad ng asia pacific  economic cooperation ( APEC ) world trade organization ( WTO ) association of southeast asian nation ( ASEAN ) united nation ( UN ) 
        `pasalin-salin sa sibilyan at militar ang pamamahala sa pamahalaan. Federation of Malaysia.
        `Constitutional Monarchy ang pamahalaan sa Malaysia.
        `malaking dagok ang pagigin multi-chika ng Malaysia.
        `nagbuo ng ibat ibang partido ang ibat ibang pangkatb etniko tulad ng ( UMCO ) United Malays Chinese Organization ( MCA ) Malayan Chinese Association ( MIC ) Malayan Indian Congress.
        `naging suliranin din ng Malaysia ang paglalaban ng udeolohiya ng komunista at pamahalaan. Dahil ito sa Cold War O tunggalian ng ideolohiya.
        `tinatag ang Department of Natioal Unity.


PREPARED BY :


                RIZAL HIGH SCHOOL
                MRS.REGINA CAPUA
                     II-JENNINGS
            MICHAEL FRENCH DURIN